Tổng hợp những Link thường dùng trong quảng cáo Facebook

Kiểm tra chất lượng tài khoản
http://facebook.com/accountquality

Tạo Trang (Page)
https://www.facebook.com/pages/creation?ref_type=launch_point

Liên kết Instagram vào Trang
https://www.facebook.com/settings?tab=linked_instagram

Meta Business Suite
https://business.facebook.com/latest/home

Tạo BM
https://business.facebook.com/
https://business.facebook.com/overview
http://business.facebook.com/pub/start

Cài đặt & quyền riêng tư
https://www.facebook.com/settings/?tab=profile

Bảo mật và đăng nhập
https://www.facebook.com/settings?tab=security

Chọn doanh nghiệp trên Facebook
https://business.facebook.com/select

Create a Facebook for Developers account
https://developers.facebook.com/async/registration/


Xác nhận danh tính trên Ứng dụng (Developer)
https://developers.facebook.com/settings/developer/indie-verification/

Yêu cầu xem xét lại các hạn chế quảng cáo (Link 902)
https://www.facebook.com/help/contact/273898596750902

Yêu cầu xem xét lại tài khoản quảng cáo bị hạn chế (Link 273)
https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

Yêu cầu xét duyệt tài khoản doanh nghiệp bị hạn chế (Link 732)
https://business.facebook.com/help/contact/2166173276743732

Yêu cầu xem xét lại Trang bị hạn chế (Link 581)
https://www.facebook.com/help/contact/2158932601016581

Xin nâng ngưỡng, thêm thẻ và các câu hỏi về thanh toán (Link 667)
https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

Tính năng Thanh toán & Trình quản lý quảng cáo bị vô hiệu hóa (Link 792, Link 415)
https://www.facebook.com/help/contact/391647094929792
https://www.facebook.com/help/contact/211878790360415

Tính năng Thanh toán & Trình quản lý quảng cáo bị vô hiệu hóa
https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

Chat với Suport Facebook
https://www.facebook.com/business/help/support

Đặt lịch với chuyên gia marketing Facebook
https://www.facebook.com/business/m/facebook-marketing-expert

Chính sách quảng cáo của Facebook
https://www.facebook.com/policies/ads/

Tài khoản Facebook bị hack (Link để đổi Mail, đổi pass Facebook)
https://www.facebook.com/hacked

Đổi số điện thoại
https://www.facebook.com/mobileprotection?source=mobile_mirror_nux

Đổi tên Facebook cá nhân không phải chờ 60 ngày
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

Đổi ngày tháng năm sinh tài khoản Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Kiểm tra ngày tạo tài khoản Facebook
https://www.facebook.com/your_information/?tab=your_information&tile=personal_info_grouping

Kiểm tra địa chỉ tài khoản Facebook
https://www.facebook.com/primary_location/info
https://www.facebook.com/location_history/view/

Tạo đối tượng quảng cáo Facebook
https://www.facebook.com/adsmanager/audiences

Tài khoản quảng cáo bị treo phương thức thanh toán
https://www.facebook.com/help/contact/?id=XXXXXX

Thiết lập tài khoản quảng cáo Facebook
https://www.facebook.com/ads/manager/account_settings/information

Cài đặt thanh toán tài khoản quảng cáo
https://www.facebook.com/ads/manager/account_settings/account_billing/

Hồi sinh lại các group bị Facebook bị xóa
https://www.facebook.com/help/contact/15746160436816

Đăng ký đối tác kinh doanh của Facebook
https://business.facebook.com/fbp/sign-up

Hộp thư hổ trợ
https://www.facebook.com/support?ref=contextual

Đăng ký Page đối tác
https://www.facebook.com/business/plan/select-business

Phương thức thanh toán bị tạm ngừng
https://www.facebook.com/help/contact/181086115688764

Kháng thẻ bị Hold
https://www.facebook.com/help/contact/161710477317189

Kháng tài khoản quảng cáo bị Hold
https://business.facebook.com/help/contact/856051674863409

 

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận